SPEAKERS

Confirmed Speakers

Anna Kravchuk

Sergey Sharov

Evgeniya Birkaya

Vladislav Malichenko

Aleksey Fedorov

Marina Fedoseenko

Dmitry Alkhazov

Natalia Bessonova

Valentina Reznikova

Victor Romanenko

Natalia Andreeva

Dmitry Kudlay

Yulia Sobakina

Anton Prozumentov

Evgeny Shpeer

Olga Moiseeva

Irina Novikova

Stanislav Naumov

Ayrat Farrakhov

Yuri Morgalnikov

Loading...
Load more